køberrådgivning

Hvorfor vælge os?

På baggrund af mere end 30 års erfaring som ejendomsmægler med omsætning af fast ejendom, det være sig andelsbolig, fritidshus, ejerlejlighed eller helårshus, har vi en solid baggrund for at bistå dig ved køb af bolig i alle handlens aspekter, ikke mindst juridisk og byggeteknisk.

Hvordan kunne et samarbejde se ud?

I de fleste tilfælde har du allerede fundet din nye bolig. Vi forsyner dig med kort tekst til indsættelse i købsaftalen forud for din underskrift. Dette sikrer at du har huset på hånden men med forbehold for gennemgang af handlens dokumenter fra vores side, samt evt. byggeteknisk besigtigelse. På den måde får du reserveret din nye bolig så den ikke bliver solgt til anden side, inden du får sikret dig endelig finansiering og komplet gennemgang af handlens dokumenter. Det er vigtigt, at du får sikret dig sælgers underskrift på købsaftalen. Dette bistår vi naturligvis med. Uden sælgers underskrift har du ikke købt noget som helst! Kontant udtrykt, men en realitet.

Efter vores modtagelse af en af køber og sælger underskrevet købsaftale, med forbehold for vores godkendelse i sit hele, gennemgår vi sagens bilag og vender tilbage til dig med en orientering, herunder eventuelle forhold der bør undersøges nærmere og/eller giver anledning til et ændret udgangspunkt for købet.

Vi tager, efter dit OK for handlens fortsættelse, dialogen med sælgers ejendomsmægler på dine vegne og vi udarbejder på baggrund af købsaftalen og sagens bilag en godkendelsesskrivelse der rummer evt. forbehold efter samråd med dig. Den færdige godkendelsesskrivelse beder vi formelt sælger bekræfte, hvorefter rammerne for en endelig handel er på plads og du er sikret, at dine forbehold er tilgodeset.

Vi tilbyder således personlig køberrådgivning, individuelt og i det omfang du ønsker dig det i en given handel herunder gennemførelse af skødets digitale tinglysning. Alt efter omfanget af rådgivning og kompleksiteten af sagen vil vort salær typisk andrage mellem 6.250,- til 10.625,- inkl. moms naturligvis.

Her en overordnet oversigt over vores ydelser i et typisk køberådgivningsforløb:

 • Rekvirering og gennemgang af sagens dokumenter inkl. underskrevet købsaftale
 • Orientering om punkterne i ejendommens bygningsrapporter og konsekvenser
 • Orientering om ejerskifteforsikringsmuligheder, 5 eller 10 år, standard eller udvidet
 • Orientering om belåningsmuligheder, fast rente/variabel rente, løbetid, afdrag etc.
 • Orientering om såkaldt ”forældrekøb” eller omvendt ditto
 • Besigtigelse af ejendommen med konklusion omkring pris, pro et contra
 • Orientering om bilagsgennemgangen med bemærkninger
 • Orientering om grundejer-, ejer- eller andelsboligforeningen for boligen
 • Orientering om ejendommens tinglyste byrder og servitutter
 • Vejledning i øvrigt og forslag til vilkår for en handel der tilgodeser dine ønsker
 • Orientering om konsekvens af godkendelsesskrivelsen i relation til sælger
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse med orientering til dig forinden fremsendelse
 • Forhandling og forventet enighed samt konstatering af handlens endelighed
 • Udarbejdelse af skøde og alle ekspeditioner i forbindelse med digital tinglysning
 • Instruktion til medvirkende pengeinstitutter om stempelrefusion, stempelpant m.m.
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse inkl. bilag
 • Ved endeligt anmærkningsfrit skøde i dit navn meddeles afslutning af handlen til sagens parter

 

Kontakt os gerne for nærmere orientering gode råd og ang. køb/køberrådgivning. Altid velkommen!